ANBI Status

Als kerkgenootschap is ons de ANBI status toegekend. Dit betekend dat uw donaties voor Activate bij de belastingdienst aftrekbaar zijn. Wij moeten daardoor wel aan een aantal eisen voldoen en houden onze financiële gegevens transparant en voor een ieder inzichtelijk. Wij behoren tot de ANBI-groepsbeschikking van de Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten. De nieuwe transparantie-eisen voor kerkelijke gemeenten gaan in werking met ingang van 1 januari 2016. Voor overige ANBI’s, of niet bij een CIO koepelorganisatie aangesloten gemeenten, gelden deze eisen vanaf 1 januari 2014. Op de site van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden over wat de transparantie-eisen inhouden.

Dit bericht is geplaatst op 08-07-2022

De VPE ANBI portal werkt met een door de belastingdienst geaccepteerde vorm van publicatie. De belastingdienst gaat er vanuit dat een VPE gemeente van deze portal gebruik maakt.

Via onderstaande link komt u bij de ANBI portal van de VPE: 

Klik hier voor de ANBI Portal


Voor alle VPE gemeenten is de portal link doorgestuurd naar de belastingdienst, waar de belastingdienst op controleert. 

Een paar belangrijke punten waar wij op gecontroleerd worden:

a. De belastingdienst controleert of de link
    verwijst naar een html pagina.
    De link moet in één keer juist zijn. 
b. Een pdf of wordbestand op onze eigen website met daarop
   de gegevens, is niet toegestaan. Deze kan de belastingdienst
   niet vinden en niet openen.
c. Als kerkgenootschap worden wij geadviseerd om gebruik te maken van de VPE portal,
    om onduidelijkheden en vragen te voorkomen,
    de communicatie met de belastingdienst ligt daarom bij de VPE.
d. Leden van een koepel worden in beginsel niet rechtstreeks
    benaderd door de belastingdienst.
e. De cijfers van het jaarverslag moeten binnen 6 maanden na het
   verstrijken van het boekjaar gepubliceerd zijn.