Nieuwe locatie Caribisch Nederland

Het eiland Bonaire is sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland, maar kent nog geen Nederlands sprekende Evangelische- of Pinkstergemeente. Er komen wel steeds meer mensen van buiten Bonaire wonen en werken op het eiland. Ook kent het eiland de nodige vakantiegangers per jaar. Niet iedereen is blij met deze ontwikkelingen, want soms gaat dit ten koste van de cultuur en ontstaat er verwijding. Activate Bonaire wilt graag een zegen zijn voor het eiland, mensen samen brengen van verschillende culturen en inspelen op hen die niet makkelijk een kerk zouden binnen stappen.

Dit bericht is geplaatst op 24-11-2021
Nieuwe locatie Caribisch Nederland

De veelkleurigheid van kerken op het eiland is prachtig om te zien. De Katholieke kerk is goed vertegenwoordigd, maar ook de pinkstergemeenten zijn erg actief. Een Nederlands sprekende kerk mag dan ook zeker niet ontbreken. Momenteel vallen zoekers of mensen met een Evangelische- of Pinkster achtergrond vaak tussen wal en schip, of druipen af. Activate wil daarop inspelen met een nieuwe locatie op Caribisch Nederland. Een plek waar Jezus centraal staat, waar leven mag stromen en waar mensen elkaar leren kennen. Al onze diensten zijn tweetalig, Nederlands en Engels. Wil jij meebouwen door te zaaien op het eiland en haar inwoners te zegenen? Dat kan nu. Je helpt door mee te bidden, want gericht bidden is zo kostbaar en nodig. Daarnaast kun je op de hoogte blijven door de website te bekijken van Activate Bonaire, of vindt hieronder de financiële gegevens.

Rekeningnummer Activate Bonaire: 42114408 t.n.v. Activate international Church.

Voor donaties vanuit een Nederlandse rekening kunt de BIC/SWIFT code gebruiken: MCBKBQBN

Heel hartelijk bedankt!