Connect Zaterdag

31 juli 2021
16:00 tot 18:00

Lieve Activate familie, vrienden en bekenden. Na een roerig jaar met veel grote veranderingen is er nu weer een tijd gekomen waarin we vooruit kijken met elkaar maar de toekomst. Het einde van een seizoen, letterlijk en figuurlijk. En de opmaat naar een nieuw seizoen.

31 juli 2021
16:00 tot 18:00
Locatie
Activate International Church
Verrijn Stuartlaan 18
Rijswijk

Lieve Activate familie, vrienden en bekenden. Na een roerig jaar met veel grote veranderingen is er nu weer een tijd gekomen waarin we vooruit kijken met elkaar maar de toekomst. Het einde van een seizoen, letterlijk en figuurlijk. En de opmaat naar een nieuw seizoen.

We nodigen jullie allemaal van harte uit voor de Seizoensafsluiter 2021 op zaterdag 31 juli van 16:00 tot 18:00.

Deze middag staat in het teken van connectie, verbonden zijn met elkaar, elkaar (beter) leren kennen. Deze middag staat ook voor het verbonden zijn met Jezus, met De Vader en met zijn kerk.

We hopen dat jij er bij bent. En neem je familie en vrienden mee.

Om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers vragen wij u vriendelijk te registreren.

Dear Activate family, friends and acquaintances. After a turbulent year with many major changes, a time has now come in which we look forward together but the future. The end of a season, literally and figuratively. And the prelude to a new season.

Connect Saturday We cordially invite you all to the Season End 2021 on Saturday, July 31 from 4:00 PM to 6:00 PM.

This afternoon is all about connection, being connected with each other, getting to know each other (better). This afternoon also stands for being connected with Jesus, with The Father and with his church.

We hope you'll be there. And bring your family and friends.

To gain insight into the number of visitors, we kindly ask you to register.

Locatie
Activate International Church
Verrijn Stuartlaan 18
Rijswijk